• Users Online: 145
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Home About us Editorial board Ahead of print Browse Articles Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 

    Article Cited by others

REVIEW ARTICLE

The effect of diabetes mellitus on apoptosis in hippocampus: Cellular and molecular aspects

Sadeghi Akram, Hami Javad, Razavi Shahnaz, Esfandiary Ebrahim, Hejazi Zahra

Year : 2016| Volume: 7| Issue : 1 | Page no: 57-57

   This article has been cited by
 
1 STAT3 activation in microglia exacerbates hippocampal neuronal apoptosis in diabetic brains
Jang-Hyuk Yun,Da-Hye Lee,Han-Seok Jeong,Hye Sun Kim,Sang-Kyu Ye,Chung-Hyun Cho
Journal of Cellular Physiology. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Protective effects of sciadopitysin against methylglyoxal-induced degeneration in neuronal SK-N-MC cells
Kwang Sik Suh,Suk Chon,Woon Won Jung,Eun Mi Choi
Journal of Applied Toxicology. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Gray Matter Abnormalities in Type 1 and Type 2 Diabetes: A Dual Disorder ALE Quantification
Kevin K. K. Yu,Gladys L. Y. Cheing,Charlton Cheung,Georg S. Kranz,Alex Kwok-Kuen Cheung
Frontiers in Neuroscience. 2021; 15
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Neuroprotection of dihydrotestosterone via suppression of the toll-like receptor 4/nuclear factor-kappa B signaling pathway in high glucose-induced BV-2 microglia inflammatory responses
Lei Yang,Yu Tong,Peng-Fei Chen,Shuai Miao,Ren-yuan Zhou
NeuroReport. 2020; 31(2): 139
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 The Effect of 4-Week Voluntary Wheel Running on Hippocampus Levels of Semaphorin 3B and Hydrogen peroxide and Apoptosis in Diabetic Rats
mohammad fazelzadeh,Mohammad Ismail Afzalpour,Zia Fallah Mohammadi
Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services. 2020; 42(2): 215
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Experience of actovegin use in a patient with cognitive impairment in diabetes mellitus (clinical case)
M. V. Ovsyuk
Neuromuscular Diseases. 2020; 10(1): 93
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Comprehensive epigenetic analysis of m6A modification in the hippocampal injury of diabetic rats
Yu Song,Qunhui Wang,Lei Li,Songyu Chen,Yuhao Zhao,Liang Gao
Epigenomics. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Effects of quercetin-conjugated with superparamagnetic iron oxide nanoparticles on learning and memory improvement through targeting microRNAs/NF-?B pathway
Shiva Ebrahimpour,Abolghasem Esmaeili,Fariba Dehghanian,Siamak Beheshti
Scientific Reports. 2020; 10(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Sulforaphane Attenuates Apoptosis of Hippocampal Neurons Induced by High Glucose via Regulating Endoplasmic Reticulum
Liujiu Tang,Xiang Ren,Ying Han,Le Chen,Xianyi Meng,Chenghong Zhang,Haiying Chu,Li Kong,Haiying Ma
Neurochemistry International. 2020; : 104728
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10

Pharmacological Inhibition of Galectin-3 Ameliorates Diabetes-Associated Cognitive Impairment, Oxidative Stress and Neuroinflammation in vivo and in vitro

Qingqing Yin,Jian Chen,Shizhan Ma,Chuanfang Dong,Yue Zhang,Xunyao Hou,Shangbin Li,Bin Liu
Journal of Inflammation Research. 2020; Volume 13: 533
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11

Beneficial Effect of Genistein on Diabetes-Induced Brain Damage in the ob/ob Mouse Model

Rong-zi Li,Xiao-Wen Ding,Thangiah Geetha,Layla Al-Nakkash,Tom L Broderick,Jeganathan Ramesh Babu
Drug Design, Development and Therapy. 2020; Volume 14: 3325
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 P300 Event-Related Potentials in Normal-Hearing Adults With Type 2 Diabetes Mellitus
Natasha van der Westhuizen,Leigh Biagio-de Jager,Paul Rheeder
American Journal of Audiology. 2020; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Studies of pathology and pharmacology of diabetic encephalopathy with KK-Ay mouse model
Si Shi,Hua-Jing Yin,Jiang Li,Ling Wang,Wei-Ping Wang,Xiao-Liang Wang
CNS Neuroscience & Therapeutics. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 ERa and/or ERß activation ameliorates cognitive impairment, neurogenesis and apoptosis in type 2 diabetes mellitus mice
Su-Su Tang,Yi Ren,Xiao-Qian Ren,Jing-Ran Cao,Hao Hong,Hui Ji,Qing-Hua Hu
Experimental Neurology. 2019; 311: 33
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Protective Effect of the Hexanic Extract of Eryngium carlinae Inflorescences In Vitro, in Yeast, and in Streptozotocin-Induced Diabetic Male Rats
Donovan Peña-Montes,Maribel Huerta-Cervantes,Mónica Ríos-Silva,Xóchitl Trujillo,Miguel Huerta,Ruth Noriega-Cisneros,Rafael Salgado-Garciglia,Alfredo Saavedra-Molina
Antioxidants. 2019; 8(3): 73
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 The neuroprotection of liraglutide on diabetic cognitive deficits is associated with improved hippocampal synapses and inhibited neuronal apoptosis
Wenhui Yan,Miao Pang,Ye Yu,Xilan Gou,Peiru Si,Alina Zhawatibai,Yutong Zhang,Meng Zhang,Tingli Guo,Xinyao Yi,Lina Chen
Life Sciences. 2019; 231: 116566
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 Blockade of voltage-gated potassium channels ameliorates diabetes-associated cognitive dysfunction in vivo and in vitro
Wenhui Yan,Meng Zhang,Ye Yu,Xinyao Yi,Tingli Guo,Hao Hu,Qiang Sun,Mingxia Chen,Huangui Xiong,Lina Chen
Experimental Neurology. 2019; 320: 112988
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 Vildagliptine protects SH-SY5Y human neuron-like cells from Aß 1–42 induced toxicity, in vitro
Alim Hüseyin Dokumaci,Mukerrem Betul Yerer Aycan
Cytotechnology. 2019; 71(2): 635
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 Voxel-based morphometry reveals regional reductions of gray matter volume in school-aged children with short-term type 1 diabetes mellitus
Kun Liu,Xiaoyan Huang,Shihan Cui,Xinjian Ye,Yongjin Zhou,Jiawen Song,Xiaozheng Liu,Yuchuan Fu,Xiaoou Shan,Zhihan Yan,Xiangtao Lin
NeuroReport. 2019; 30(7): 516
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
20 Activation of mineralocorticoid receptors facilitate the acquisition of fear memory extinction and impair the generalization of fear memory in diabetic animals
Thiago Oliari Ribeiro,Letícia Morais Bueno-de-Camargo,Ana Paula Farias Waltrick,Amanda Ribeiro de Oliveira,Marcus Lira Brandão,Carolina Demarchi Munhoz,Janaina Menezes Zanoveli
Psychopharmacology. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
21 Early intervention with gastrodin reduces striatal neurotoxicity in adult rats with experimentally-induced diabetes mellitus
Yu-Han Qi,Rui Zhu,Qing Wang,Qian Li,Yi-Dan Liu,Zhong-Yi Qian,Zhi-Hong Yang,Zhi-Hao Mu,Xin-Jie Liu,Mei-Yan Zhang,Xie Wang,Xin-Yu Liao,Qi Wan,Di Lu,Ying-Ying Zou
Molecular Medicine Reports. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
22 Interleukin-18-deficient mice develop hippocampal abnormalities related to possible depressive-like behaviors
Kyosuke Yamanishi,Nobutaka Doe,Keiichiro Mukai,Kaoru Ikubo,Takuya Hashimoto,Noriko Uwa,Miho Sumida,Yosif El-Darawish,Naomi Gamachi,Wen Li,Sachi Kuwahara-Otani,Seishi Maeda,Yuko Watanabe,Tetsu Hayakawa,Hiromichi Yamanishi,Tomohiro Matsuyama,Hideshi Yagi,Haruki Okamura,Hisato Matsunaga
Neuroscience. 2019; 408: 147
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
23 Type 1 diabetes induces cognitive dysfunction in rats associated with alterations of the gut microbiome and metabolomes in serum and hippocampus
Hongchang Gao,Qiaoying Jiang,Hui Ji,Jie Ning,Chen Li,Hong Zheng
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease. 2019; 1865(12): 165541
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
24 The mechanisms of glycemic variability accelerate diabetic central neuropathy and diabetic peripheral neuropathy in diabetic rats
Junpeng Yang,Zhigang Zhao,Huijuan Yuan,Xiangxiang Ma,Yakun Li,Huimeng Wang,Xiaojun Ma,Guijun Qin
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2019; 510(1): 35
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
25 Short-term westernized (HFFD) diet fed in adolescent rats: Effect on glucose homeostasis, hippocampal insulin signaling, apoptosis and related cognitive and recognition memory function
Yusuf Hussain,Sunil K. Jain,Puneet K. Samaiya
Behavioural Brain Research. 2019; 361: 113
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
26 Metformin treatment ameliorates diabetes-associated decline in hippocampal neurogenesis and memory via phosphorylation of insulin receptor substrate 1
Daisuke Tanokashira,Eiko Kurata,Wataru Fukuokaya,Kenshiro Kawabe,Mana Kashiwada,Hideyuki Takeuchi,Masamitsu Nakazato,Akiko Taguchi
FEBS Open Bio. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
27 Activation of ERa and/or ERß ameliorates cognitive impairment and apoptosis in streptozotocin-induced diabetic mice
Su-Su Tang,Yi Ren,Li-Jie Xu,Jing-Ran Cao,Hao Hong,Hui Ji,Qing-Hua Hu
Hormones and Behavior. 2018; 105: 95
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
28 Nicotinate-curcumin ameliorates cognitive impairment in diabetic rats by rescuing autophagic flux in CA1 hippocampus
Hong-Feng Gu,Na Li,Ya-Ling Tang,Can-Qun Yan,Zhe Shi,Si-Ni Yi,Hao-Ling Zhou,Duan-Fang Liao,Xin-Ping OuYang
CNS Neuroscience & Therapeutics. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
29 Neuroactive Steroids and Sex-Dimorphic Nervous Damage Induced by Diabetes Mellitus
Silvia Giatti,Silvia Diviccaro,Roberto Cosimo Melcangi
Cellular and Molecular Neurobiology. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
30 Luteolin, a natural flavonoid, inhibits methylglyoxal induced apoptosis via the mTOR/4E-BP1 signaling pathway
Yi Liu,Jie Huang,Xian Zheng,Xia Yang,Yan Ding,Tongyong Fang,Yuyun Zhang,Shuaishuai Wang,Xiaofei Zhang,Xuan Luo,Anlei Guo,Kelly A. Newell,Yinghua Yu,Xu-Feng Huang
Scientific Reports. 2017; 7(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
31 Hippocampal insulin resistance and altered food decision-making as players on obesity risk
Amanda Brondani Mucellini,Natasha Kim de Oliveira da Fonseca,Gisele Gus Manfro,Patrícia Pelufo Silveira
Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2017; 77: 165
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
32 Erythropoietin ameliorates diabetes-associated cognitive dysfunction in vitro and in vivo
Meng Wang,Wenhui Yan,Yuan Liu,Hao Hu,Qiang Sun,Xinlin Chen,Weijin Zang,Lina Chen
Scientific Reports. 2017; 7(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
33 Cognitive impairment in diabetes and poor glucose utilization in the intracellular neural milieu
Carlos M. Contreras,Ana G. Gutiérrez-García
Medical Hypotheses. 2017; 104: 160
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
34 Oxidative toxicity in diabetes and Alzheimer’s disease: mechanisms behind ROS/ RNS generation
Waqar Ahmad,Bushra Ijaz,Khadija Shabbiri,Fayyaz Ahmed,Sidra Rehman
Journal of Biomedical Science. 2017; 24(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
35 Novel treatment opportunities for sulfur mustard-related cancers: genetic and epigenetic perspectives
Soheila Rahmani,Mohammad Abdollahi
Archives of Toxicology. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
36 Metabolic profile of visual cortex in diabetic rats measured with in vivo proton MRS
Shuang Li,Xinghua Wang,Junjie Yang,Hao Lei,Xuxia Wang,Yi Xiang
NMR in Biomedicine. 2017; : e3783
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
37 Molecular aspects of diabetes mellitus: Resistin, microRNA, and exosome
Mohammad Javad Saeedi Borujeni,Ebrahim Esfandiary,Gholamreza Taheripak,Pilar Codoñer-Franch,Eulalia Alonso-Iglesias,Hamed Mirzaei
Journal of Cellular Biochemistry. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
38 Brain injury with diabetes mellitus: evidence, mechanisms and treatment implications
Sherifa A. Hamed
Expert Review of Clinical Pharmacology. 2017; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
39 Diabetes, adult neurogenesis and brain remodeling: New insights from rodent and zebrafish models
Anne-Claire Dorsemans,David Couret,Anaïs Hoarau,Olivier Meilhac,Christian Lefebvre dæHellencourt,Nicolas Diotel
Neurogenesis. 2017; : 00
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
40 Expression of apoptosis-regulatory genes in the hippocampus of rat neonates born to mothers with diabetes
Hossein Haghir,Javad Hami,Nassim Lotfi,Mostafa Peyvandi,Simagol Ghasemi,Mehran Hosseini
Metabolic Brain Disease. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
41 THE RATIO OF P53-PROAPOPTOTIC AND BCL-2 ANTIAPOPTOTIC ACTIVITY IN THE HIPPOCAMPUS OF RATS WITH BRAIN ISCHEMIA-REPERFUSION AND EXPERIMENTAL DIABETES
T.M. Boychuk,O.M. Nika,S.S. Tkachuk
Fiziolohichnyi zhurnal. 2016; 62(6): 25
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article